วัฎจักรวงจรชีวิต  กบ

        
                   วงจรชีวิตของกบแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชีวิตคือ
1.ช่วงของไข่กบ
2.ช่วงของลูกอ๊อด
3.ช่วงของลูกกบเล็ก
4.ช่วงของกบสมบูรณ์วัย
เมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ในช่วงหน้าฝน กบตัวผู้และตัวเมียที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะจับคู่กันในช่วงตอนเย็นๆจนถึงหัวค่ำ           พอถึงตอนรุ่งเช้ากบที่จับคู่จะไข่ออกมา หนึ่งคู่จะไข่ประมาณ 2,000-3,000 ฟองต่อตัว ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ่อและแม่พันธุ์                                   หลังจากไข่มีอายุได้ 1 วันไข่จะฟักตัวกลายเป็นลูกอ๊อดจากนั้นจะเริ่มมีพัฒนาการทางร่างการจะเห็นลายบนตัวมากขึ้นในช่วง 14-21 วัน


  จนอายุประมาณ 25 วันจะเริ่ม มีขาหลังและขาหน้าตามลำดั

             เมื่อขาทั้ง 4 ออกครบและแข็งแรงพอ พร้อมกับสภาพอาการที่เหมาะสมลูกอ๊อดจะขึ้นบกและหางเริ่มหด   จนเริ่มเป็นลูกกบที่สมบูรณ์


          เมื่อกบสมบูรณ์เต็มวัยจุดบ่งบอกเพศก็จะชัดชึ้นโดยแบ่งแยกดังนี้

                      1. ตัวผู้


                      2.ตัวเมีย

       
         กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่ต้องให้ความใส่ใจในการเลี้ยงดูพอสมควร โดยนิสัยหลักๆที่พอจะสรุปได้ คือ
1.กบชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะมีน้ำขัง มากกว่าอยู่ในน้ำตลอดเวลา แต่ไม่ชอบที่แห้งๆ
2. กบชอบอากาศที่อบอุ่น มากกว่าอากาศหนาวเย็น
3. กบชอบอาศัยอยู่ในที่สะอาด และไม่มีศัตรู เช่น นก หรือ งู
4. กบจะตกใจง่าย ขี้หวาดกลัว และกระโดดหนีอย่างรุนแรง ถ้าตกใจมากๆ
5. กบไม่ชอบอยู่ในที่ ที่มีเสียงดังมาก หรือมีควันไฟ
6. กบมักจะเปลี่ยนสีผิวหนังไปตามสีของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
7. กบจะกินอาหารน้อยลงหรือจำศีล เมื่ออาการเย็น ทำให้เลี้ยงโตช้าช่วงหน้าหนาว
8. ถ้าน้ำที่ใช้เลี้ยงไม่ดีพอ จะสังเกตเห็นเมือกเหนียวที่กบจะปล่อยออกมาเพื่อเครือบผิวหนังป้องกันเชื้อโรค
      และน้ำที่มากัดผิวหนัง เป็นผลให้น้ำเน่าเหม็นคาวอย่างรวดเร็ว


ที่มาของข้อมูล ปราโมทย์ ฟาร์ม